Van For Holiday - Dovolená v obytné dodávce

+420 605 989 847

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Návštěvník odesláním rezervačního formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele pro úspěšném splnění jeho zákonných i smluvních povinností, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Návštěvník uděluje provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickou komunikací na jím uvedené kontaktní údaje vyplněné v rezervačním formuláři.

Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti návštěvníka odstranit z databáze. Osobní údaje návštěvníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje návštěvníků provozovatel nepředává žádné další osobě.


GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů.

VanForHoliday.cz zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností. Zpracovávají se jen údaje nezbytně nutné k vytvoření rezervace prostřednictvím rezervačního formláře, jako je jméno a příjmení, e-mail, telefon a fakturační údaje.

Klademe vysoký důraz na ochranu osobních údajů, ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Přijali jsme opatření pro zabezpečení elektronických dat a celého IT prostředí společnosti a jednotlivých provozovaných portálů. Implementovali jsme technické standardy pro bezpečnost provozu na úrovni sítí, databází, serverů, portálů, pracovních stanic apod.

Nezbytnou součástí našeho řešení je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné i elektronické podobě. Náš DPO dbá na správné a bezpečné zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců společnosti.

S ohledem na zákonné požadavky uchováváme dokumentaci s osobními údaji po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností.

Co obytný vůz nabízí?

Exteriér

 • Prostorná a snadno ovladatelná markýza Fiamma
 • Kempingový nábytek (4 židle + stůl)
 • Vyrovnávací klíny, venkovní koberec
 • Propojovací kabel 30m na 230V + redukce na připojení ke karavanu + redukce na připojení do kempové přípojky
 • Upínací popruhy pro zajištění věcí v garáži
 • Výstražný trojúhelník + tažné lano

Interiér

 • Plně vybavená kuchyně
 • Hadice na pitnou vodu 8m + redukce
 • Vše pro úklid
 • Hasicí přístroj, vodováha
 • Bezpečnostní vesty + lékárnička
 • WC chemie, speciální toaletní papír